Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ

Vykonávame výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín:

A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, T

Ceny doplnkových služieb

Popis

cena v €  

Došk.kurz B 180,00
Došk.kurz B+A 230,00
Došk.kurz C 220,00
Došk.kurz C+A 270,00
Došk.kurz CE 260,00
Došk.kurz CE+A 310,00
KJ 1h. A 12,50
KJ 1h. B 12,50
KJ 1h. C 20,00
KJ 1h. CE 25,00
Preskúšanie (POS B) 100,00
Preskúšanie (POS B+A) 100,00
Preskúšanie (POS C) 100,00
Preskúšanie (POS C+A) 100,00
Preskúšanie (POS CE) 100,00
Preskúšanie (POS CE+A) 100,00

Všetky ceny sú vrátane DPH, kurz prvej pomoci nie je obsiahnutý v cene kurzu. Cenník platný od 1.12.2016

Cenník

skupina
vodičského oprávnenia  

cena v €

cena kolkov
v €

opravná skúška
v € (25%)

A1 430,00 16,50 4,00
A2 430,00 16,50 4,00
A 430,00 16,50 4,00
B 600,00 33,00 8,00
B+96 (príves) 200,00 10,00  
BE 300,00 33,00 8,00
C 750,00 66,00 16,50
CE 350,00 66,00 16,50
T 400,00 33,00 8,00
B+A1, A2, A 950,00 49,50 12,00
C+A1, A2, A 1050,00 82,50 20,00
BE+A1, A2, A 650,00 49,50 12,00
CE+A1, A2, A 700,00 82,50 20,00
T+A1, A2, A 800,00 49,50 12,00
B+T 950,00 66,00 16,50
B+T+A1, A2, A 1100,00 82,50 20,00
Os. výcvik A1 > A2 200,00 10,00  
Os. výcvik A2 > A 200,00 10,00  

 Kurz prvej pomoci nie je obsiahnutý v cene kurzu. Cenník platný od 1.7.2019