Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ

Vykonávame výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín:

A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, T

Doplnkové služby

 

  

Došk.kurz B -
Došk.kurz B+A -
Došk.kurz C -
Došk.kurz C+A -
Došk.kurz CE -
Došk.kurz CE+A -
KJ 1h. A -
KJ 1h. B -
KJ 1h. C -
KJ 1h. CE -
Preskúšanie (POS B) -
Preskúšanie (POS B+A) -
Preskúšanie (POS C) -
Preskúšanie (POS C+A) -
Preskúšanie (POS CE) -
Preskúšanie (POS CE+A) -

 

Cenník

skupina
vodičského oprávnenia  

cena v €

cena kolkov
v €

opravná skúška
v € (25%)

A1 700€ 25,00 6,00
A2 700€ 25,00 6,00
A 700€ 25,00 6,00
B 900€ 50,00 12,50
B+96 (príves) 350€ 50,00  
BE 600€ 50,00 12,50
C 1600€ 100,00 25,00
CE 750€ 100,00 25,00
T 800€ 50,00 12,50
B+A1, A2, A 1600€ 75,00 18,50
C+A1, A2, A 2150€ 125,00 31,00
BE+A1, A2, A 1250€ 75,00 18,50
CE+A1, A2, A 1350€ 125,00 31,00
T+A1, A2, A 1450€ 75,00 18,50
B+T 1550€ 100,00 25,00
B+T+A1, A2, A 2150€ 125,00 31,00
Os. výcvik A1 > A2 430€ 14,00  
Os. výcvik A2 > A 430€ 14,00  

 Kurz prvej pomoci nie je obsiahnutý v cene kurzu. Cenník platný od 1.4.2024