Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ Autoškola HRIZ

Vykonávame výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín:

A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, T

Doplnkové služby

 

  

Došk.kurz B -
Došk.kurz B+A -
Došk.kurz C -
Došk.kurz C+A -
Došk.kurz CE -
Došk.kurz CE+A -
KJ 1h. A -
KJ 1h. B -
KJ 1h. C -
KJ 1h. CE -
Preskúšanie (POS B) -
Preskúšanie (POS B+A) -
Preskúšanie (POS C) -
Preskúšanie (POS C+A) -
Preskúšanie (POS CE) -
Preskúšanie (POS CE+A) -

 

Cenník

skupina
vodičského oprávnenia  

cena v €

cena kolkov
v €

opravná skúška
v € (25%)

A1 700€ 16,50 4,00
A2 700€ 16,50 4,00
A 700€ 16,50 4,00
B 900€ 33,00 8,00
B+96 (príves) 350€ 10,00  
BE 600€ 33,00 8,00
C 1500€ 66,00 16,50
CE 700€ 66,00 16,50
T 800€ 33,00 8,00
B+A1, A2, A 1600€ 49,50 12,00
C+A1, A2, A 2150€ 82,50 20,00
BE+A1, A2, A 1250€ 49,50 12,00
CE+A1, A2, A 1350€ 82,50 20,00
T+A1, A2, A 1450€ 49,50 12,00
B+T 1500€ 66,00 16,50
B+T+A1, A2, A 2150€ 82,50 20,00
Os. výcvik A1 > A2 430€ 10,00  
Os. výcvik A2 > A 430€ 10,00  

 Kurz prvej pomoci nie je obsiahnutý v cene kurzu. Cenník platný od 1.4.2023